Werkveld

20230206_231158Wie zijn wij?

Wij zijn Willem & Yvette Seinen en door God geroepen om te werken in de sloppenwijken van Brazilië.
Na jaren van voorbereiding zijn wij, in juli 2016 naar Brazilië verhuisd, om Zijn roep te beantwoorden.

Onze twee oudste meisjes gingen met ons mee vanuit het koude Nederland, naar het tropische Brazilië en onze jongste twee zijn hier geboren. Zij zijn zowel echt Braziliaans als echt Nederlands – twee culturen die prachtig samengevoegd zijn.
Zo smelt onze Nederlandse manier van leven samen met de Braziliaanse manier en houden onze harten steeds meer van dit land, deze cultuur en deze mensen.

Ons leven hier is een prachtig en liefdevol, maar soms ook verdrietig en moeilijk avontuur met God waarin we steeds stappen in geloof zetten.
We leven hier om Zijn liefde handen en voeten te geven in een wereld waar de duisternis soms de overhand lijkt te hebben.

                                 ––––––––––––––––†––––––––––––––––

In juli 2016, begon ons avontuur.
Wij verhuisden van Nederland naar Brazilië en werkten als staflid bij Jocum Recife (Jeugd met een Opdracht). We werkten onder de straatkinderen en in een tehuis voor jongens die niet op straat konden blijven wonen, maar ook niet thuis.
In onze tijd bij Jocum Recife leerden wij veel, wij leerden meer van de cultuur, meer van de Braziliaanse regelgeving en meer van de taal.

In 2020 is er weer een nieuw avontuur aangebroken!
We hebben januari 2019 de stad Fortaleza verkend en wonen sinds kort in deze prachtige stand en werken samen met Iris Fortaleza (http://fortaleza.irisbrasil.org/).
Bij Iris werkt een geweldige groep mensen die midden in Oitão preto, één van de sloppenwijken in Fortaleza, een gebedshuis heeft staan en van hieruit werkt onder de mensen in deze sloppenwijk.

Vanuit onze samenwerking met Iris Fortaleza willen wij kijken hoe wij, vanuit onze eigen stichting, verder kunnen helpen. Dit willen wij mede doen door het kopen van een terrein  waar we de kinderen een veilige leerplek kunnen bieden, een naschoolse opvang waar ze praktische dingen leren, zoals tuinieren, koken, naaien, meubels maken e.d.
De straatkinderen hier leven echter niet meer op straat zoals jaren geleden, maar zijn geronseld door de bendes die de sloppenwijken hebben overgenomen.
Ons doel is het deze kinderen vrij te krijgen van een leven in de criminaliteit en de drugs, van een leven vol geweld, bedreigingen en dood.
Ons doel is deze kinderen een leven van betekenis te geven, een toekomstperspectief en hoop.

Want…
God heeft niet een leven van vernietiging voor deze kinderen weggelegd,
maar een leven van liefde, een leven vol van Zijn liefde
!


––––––––––––––––†––––––––––––––––


Hoe het begon voor Willem:
Ik heb mijn opleiding genoten in de ICT sector en laatste jaren in Nederland heb ik gewerkt voor de gemeente Den Haag als Controlroom medewerker.
Jaren lang heb ik zeer intensief de Braziliaanse sport Capoeira beoefend en om meer van de sport en de cultuur mee te krijgen ging hiervoor 15 jaar geleden naar Brazilië. In mijn tijd daar zag ik de nood onder de straatkinderen. Het liefst had ik een stapel vliegtuigtickets gekocht en een groep kinderen meegenomen naar Nederland. Maar ja… zo werkt het niet in deze wereld.
Op dat moment nam ik mij voor om deze nood te beantwoorden.
Zo’n 4 jaar later kwam ik een vrouw tegen met dezelfde roeping op haar hart en zij werd mijn vrouw.
God bracht ons samen en bereidde de weg verder voort.

Hoe het begon voor Yvette:
Jaren geleden, toen ik 9 jaar was, kwam er een zendingsechtpaar bij mij op de basisschool om over hun werk onder straatkinderen in Brazilië te vertellen. Op dat moment wist ik dat God mij riep om ‘later als ik groot zou zijn’ zendeling te worden en Zijn liefde te tonen aan de straatkinderen in dit voor mij toen nog onbekende land, Brazilië.
Omdat ik dus al jaren wist dat ik met straatkinderen zou gaan werken heb ik de opleiding SPW gevolgd met als reden te leren werken met kinderen met een moeilijk verleden, kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en opgevangen worden in een kindertehuis.