Visie & Doel

De visie:
De visie van Stichting Triomfator is dat een ieder zal worden voorzien van een menswaardig bestaan in volledige vrijheid dankzij de liefde van God.

Het doel:
Het vrijzetten, opvangen en onderbrengen van mensen die een niet menswaardig bestaan leiden, beginnend bij de sloppenwijken in Brazilië.
Het voorzien van veiligheid en herstel en van daaruit elk individu klaar maken om te integreren in de maatschappij.