Visie & Doel

De visie:
De visie van Stichting Triomfator is dat een ieder zal worden voorzien van een menswaardig bestaan in volledige vrijheid dankzij de liefde van God.

Het doel:
Het vrijzetten, opvangen en onderbrengen van mensen die een niet-menswaardig bestaan leiden, beginnend bij de sloppenwijken in Brazilië.
Het voorzien van veiligheid en herstel en vandaaruit elk individu klaar maken om te integreren in de maatschappij.