Contact

 

Voor vragen over de stichting, de financiën of de website
kan je contact opnemen met het bestuur.
Voor vragen over het werk in Brazilië, de nieuwsbrief of de gebedsbrief
kan je contact opnemen met de zendelingen.

 

Bestuur
Voorzitter: Dhr. C.W. van Beijnum
Secretaris: Mw. H. Drost
Penningmeester: Dhr. H. Herbers
e-mail: info@stichtingtriomfator.com

Thuisfrontteam
Mw. H. Drost
Dhr. D. Lassooij
Mw. W. Lassooij
Mw. S. van ‘t Slot

Zendelingen
Willem & Yvette Seinen
e-mail: werkveld@stichtingtriomfator.com

Financiële ondersteuning
Voor dit werk is geld nodig.
Wil je meehelpen d.m.v. een financiële ondersteuning?
Je kan een eenmalige of maandelijkse gift overmaken
aan     : Harvest Ministries
IBAN  : NL67 INGB 0008 2016 19
O.v.v.  : Stichting Triomfator