Contact

Voor vragen over de stichting, de financiën of de website kan je contact opnemen met het bestuur.
Voor vragen over het werk in Brazilië, de nieuwsbrief of de gebedsbrief kan je contact opnemen met de zendelingen.

Bestuur
Voorzitter: Dhr. C.W. van Beijnum
Secretaris: Mw. E.A.J. Meinen
Penningmeester: Dhr. H. Herbers
Fondswerver: Dhr. J.C. Meinen
e-mail: info@stichtingtriomfator.com

Thuisfrontteam
Onderhoud website: Mw. I. Brouwer

Zendelingen
Familie Seinen
e-mail: werkveld@stichtingtriomfator.com

Financiële ondersteuning
Voor dit werk is geld nodig.
Wil je meehelpen d.m.v. een financiële ondersteuning?
Je kan een eenmalige of maandelijkse gift overmaken
aan     : Harvest Ministries
IBAN  : NL67 INGB 0008 2016 19
O.v.v.  : Stichting Triomfator