Stichting Triomfator

––––––––––––––––†––––––––––––––––

Stichting Triomfator heeft een hart voor kinderen, voor kinderen die de samenleving links laat liggen.

Dit hart komt voort uit de Liefde die God heeft voor al deze kinderen!

De focus is voornamelijk gericht op de werken onder de straatkinderen in Brazilië.
Stichting Triomfator wil deze kinderen helpen, om uit bendes en van straat te komen. Zij wil deze kinderen plek van veiligheid bieden zodat zij gewoon kind kunnen zijn en hen te helpen zichzelf te ontwikkelen zodat zij een toekomstperspectief kunnen opbouwen en hun plek in de maatschappij in kunnen nemen.

Elk kind moet kunnen triomferen in zijn leven!

––––––––––––––––†––––––––––––––––

Onder het kopje ‘blog‘ kan je met regelmaat nieuwe belevenissen lezen van het werk van Stichting Triomfator.

Meest recente berichten

Meer berichten